MONEI
Open mobile navigation

Suport i Reclamacions

Informació relacionada amb Atenció al Client, Atenció al Client, reclamacions davant el Banco de España, i incidències i exercici de drets en matèria de protecció de dades personals.

Suport i Atenció al Client

Suport: En cas que tinguis dubtes, dubtes, peticions, suggeriments o incidències de qualsevol tipus, pots escriure'ns a la següent adreça de correu electrònic support@monei.com.

En cas d'incidències, us recomanem que primer trobeu una solució escrivint al correu electrònic support@monei.com. Si no pot resoldre la incidència o no està satisfet amb la resposta obtinguda, pot presentar una queixa o reclamació per escrit davant el Servei d'Atenció al Client de MONEI, que la resoldrà, d'acord amb les normes i principis establerts en la normativa de transparència i protecció del client dels serveis financers en un termini màxim de 15 dies hàbils per a reclamacions relacionades amb serveis de pagament i 1 mes per a totes les altres qüestions, llevat que no sigui consumidor, perquè en aquest cas el termini La resolució serà de 2 mesos.

També pot enviar-nos el seu escrit de queixa o reclamació, juntament amb una còpia del seu DNI o document d'identitat, a través dels següents canals:

Correu postal: Calle Palestina 1, Entreplanta, Od. E 29007 - Málaga España

Correu electrònic: SAC@monei.com
En aquest cas, heu de disposar de signatura electrònica d'acord amb els requisits establerts a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, per poder identificar-vos correctament.

Formulari web: omplint aquest formulari.
En cas de desacord amb la resolució del Servei d'Atenció al Client de MONEI, o si han transcorregut els terminis màxims des de la presentació sense obtenir resolució, pot dirigir-se al servei de reclamacions del Banco de España, per al qual disposa d'un termini d'1 any des de la presentació de la reclamació davant l'Entitat.

És requisit indispensable per poder presentar una reclamació davant el servei de reclamacions del Banco de España, haver presentat, prèviament, una reclamació al Servei d'Atenció al Client de MONEI.

L'adreça del servei de reclamacions del Banco de España és: Oficina de conducta d'entitats del
Banc d'Espanya, carrer Alcalá, núm. 48 28014, Madrid

Exercici dels drets de Protecció de Dades

Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició al tractament, portabilitat de les dades, no ser objecte de decisions individuals automatitzades o revocar el consentiment atorgat, protegit pel Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD), pot dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades de MONEI, tant per correu postal (Carrer Palestina 1, Entreplanta, OF. E, 29007 - Màlaga) o per correu electrònic (a l'adreça au+ rgpd@monei.com), adjuntant en tot cas còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

Consultar normativa SAC