Bizum + MONEI

Accepta pagaments de Bizum a la teva botiga física amb MONEI Pay

Saber més
MONEI
Open mobile navigation

Condicions del servei

Gràcies per utilitzar els serveis de passarel·la de pagament MONEI (“MONEI” o “Servei”). El Servei és propietat de MONEI, una corporació limitada amb oficines a Barcelona i Màlaga, Espanya. Al llarg d'aquests llocs, els termes “nosaltres”, “nosaltres” i “el nostre” “MONEI” també es refereixen a la passarel·la de pagament MONEI. MONEI ofereix aquest lloc web, incloent tota la informació, eines i serveis disponibles des d'aquest lloc i qualsevol altre lloc web propietat de MONEI, a vostè, l'usuari (“Vostè” o “Usuari”), sota la condició de l'acceptació de tots els termes, condicions, polítiques i avisos aquí indicats.

En utilitzar els nostres serveis i/o registrar-vos en un compte, accepteu seguir aquestes condicions d'ús (“Condicions del servei”, “Condicions” o “Acord”, inclosa la nostra Política de privadesa) i tot el seu contingut. Aquestes Condicions s'apliquen a tots els usuaris de https://monei.com/ (el “Lloc Web” o “Lloc”) i totes les seves pàgines relacionades. Aquest és un acord legal, així que si us plau llegeix-lo atentament.

Si no accepteu tots els termes i condicions indicats en aquest acord, no podeu accedir a cap dels nostres llocs web ni utilitzar cap servei ni posar-vos en contacte amb nosaltres asupport@monei.com per obtenir més informació.

SECCIÓ 1 - CONDICIONS GENERALS

1. El teu compte MONEI

a. registre i activitats permeses: Només les empreses (inclosos els propietaris únics), organitzacions benèfiques de bona fe, i altres entitats o persones ubicades a Europa i els EUA són elegibles per sol·licitar un compte MONEI per utilitzar els Serveis descrits en aquest Acord. MONEI i els seus afiliats poden proporcionar Serveis a vostè o als seus afiliats en altres països o regions en virtut d'acords separats.

Per registrar-se en un Compte MONEI, vostè o la persona o persones que presenten la sol·licitud (el seu “Representant”) ens ha de proporcionar el seu nom comercial o comercial, adreça, correu electrònic, número de telèfon, número d'identificació comercial, URL, la naturalesa del seu negoci o activitats, i certa altra informació sobre vostè que requerim. També podem recopilar informació personal (incloent-hi el nom, la data de naixement i el número d'identificació emès pel govern) sobre els vostres propietaris beneficiosos, directors i administrador del vostre compte MONEI. Fins que no s'hagi enviat, i hem revisat i aprovat tota la informació necessària, el seu compte MONEI estarà disponible per a vostè de manera preliminar, i podem rescindir-la en qualsevol moment i per qualsevol motiu.

Si utilitzeu els Serveis de pagament, pot ser que el vostre nom (o el nom que s'utilitza per identificar-vos) i l'adreça URL apareguin al banc dels vostres clients o a altres extractes. Per minimitzar la confusió i evitar possibles disputes, aquests descriptors han de ser reconeixibles per als seus clients i han de descriure amb precisió el seu negoci o activitats. Només podeu utilitzar els Serveis de Pagament per facilitar les transaccions amb els vostres Clients. No podeu utilitzar els Serveis de Pagament per enviar diners a altres persones, per dur a terme transaccions personals o no comercials, o per a qualsevol altre propòsit prohibit per aquest Acord.

b Representant empresarial: Vostè i el seu representant afirmen individualment a MONEI que el seu representant està autoritzat a proporcionar la informació descrita en aquest apartat 1.1 en nom seu i a vincular-se a aquest Acord. Podem requerir que vostè o el seu representant proporcioni informació addicional o documentació que demostri l'autoritat del seu representant. Sense el consentiment exprés i per escrit de MONEI, ni vostè ni el seu Representant podran registrar-se o intentar registrar-se en un Compte MONEI en nom d'un usuari prèviament rescindit de l'ús dels Serveis.

Si vostè és un comerciant individual, vostè i el seu representant també afirmen que el seu representant és personalment responsable i responsable del seu ús dels Serveis i de les seves obligacions amb els Clients, inclòs el pagament de les quantitats degudes en virtut d'aquest Acord.

Els següents requisits especials s'apliquen a vostè si no té almenys 18 anys d'edat. Si vostè és una persona jurídica, el seu representant ha d'obtenir el consentiment del seu consell o d'un oficial autoritzat; i si és un propietari individual o únic, el seu representant ha de ser el seu pare o tutor legal. Qualsevol consell d'aprovació, oficial autoritzat, pare o tutor legal és responsable de MONEI i està legalment obligat a aquest Acord com si hagués acordat els termes del mateix Acord.

c. validació i subscripció: en qualsevol moment durant la vigència d'aquest Acord i l'ús que feu dels Serveis, podem requerir informació addicional per verificar la propietat o el control beneficiós de l'empresa, validar la informació que heu proporcionat, verificar la identitat de vostè o del seu representant i avaluar el risc associat amb el teu negoci. Aquesta informació addicional pot incloure factures comercials, còpies d'identificació emesa pel govern, llicències comercials o altra informació relacionada amb el seu negoci, els seus propietaris o directors beneficiosos. Si utilitzeu Serveis de Pagament, també podem sol·licitar que proporcioneu còpies d'estats financers o registres relacionats amb el compliment d'aquest Acord, o que us demanem una garantia personal o d'empresa. La manca de subministrament d'aquesta informació pot comportar la suspensió o la finalització del vostre compte MONEI.

Vostè ens autoritza a recuperar informació sobre vostè dels nostres proveïdors de serveis, incloses les oficines de crèdit i informació. Vostè reconeix que això pot incloure el seu nom, adreces, historial de crèdit i altres dades sobre vostè o el seu representant. Vostè reconeix que podem utilitzar la seva informació per verificar qualsevol altra informació que ens proporcioni i que qualsevol informació que recopilem pot afectar la nostra avaluació del seu risc global per al nostre negoci. Reconeixeu que, en alguns casos, aquesta informació pot comportar la suspensió o la finalització del vostre compte MONEI. Podem actualitzar periòdicament aquesta informació com a part dels nostres criteris de subscripció i procediments d'anàlisi de riscos.

d Canvis en el seu negoci, mantenint el seu compte actual: Vostè accepta mantenir la informació en el seu compte MONEI actual. Heu d'actualitzar ràpidament el vostre compte amb qualsevol canvi que us afecti, la naturalesa de les vostres activitats empresarials, els vostres representants, els propietaris beneficiosos, els directors o qualsevol altra informació pertinent. Podem suspendre el vostre compte o rescindir aquest Acord si no manteniu aquesta informació actualitzada.

També es compromet a notificar-nos puntualment per escrit no més de tres dies després que es produeixi alguna de les accions següents: vostè és objecte de qualsevol petició o procediment d'insolvència voluntari o involuntari, concurs de creditors, o similars; hi ha un canvi advers en la seva condició financera; hi ha previst un o liquidació anticipada o canvi substancial en la naturalesa bàsica del teu negoci; transfereixes o vens el 25% o més del teu patrimoni total, o hi ha algun canvi en el control o la titularitat del teu negoci o entitat matriu; o reps un judici, escrit o justificant d'embargament o execució, o gravamen contra 25% o més del seu patrimoni total.

2. Relació amb els teus clients

Només podeu utilitzar els Serveis per a transaccions legítimes amb els vostres clients. Coneixes millor als teus clients que nosaltres, i ets responsable de la teva relació amb ells. No ens fem responsables dels productes o serveis que publicitis o vens, ni que els teus clients compren mitjançant els Serveis; o si acceptes donacions, per la teva comunicació als teus Clients de l'ús previst d'aquestes donacions. Vostè afirma que vostè és l'únic responsable de la naturalesa i la qualitat dels productes o serveis que presti, així com del lliurament, suport, devolucions, devolucions, i de qualsevol altre servei auxiliar que presti als seus clients.

MONEI proporciona Serveis a vostè, però no tenim manera de saber si qualsevol compra particular, venda, donació, ordre, o una altra transacció (cadascuna una “transacció”) és exacta o correcta, o típica per al seu negoci. Sou responsable de saber si una transacció iniciada pel vostre client és errònia (com ara un client que compra un article quan volia demanar un altre) o sospitosa (com ara compres inusuals o grans, o una sol·licitud de lliurament a un país estranger on normalment no es produeix). Si no esteu segurs de si una transacció és errònia o sospitosa, accepteu investigar la transacció i, si cal, poseu-vos en contacte amb el vostre client abans de complir o completar la transacció. Sou l'únic responsable de les pèrdues que incorreu a causa de transaccions errònies o fraudulentes en relació amb l'ús que feu dels Serveis.

3. Taxes i multes

MONEI li proporcionarà els Serveis a les tarifes i per les tarifes (“Tarifes”) descrites en el lloc web de MONEI, enllaçades aquí i incorporades a aquest Acord. Les Comissions inclouen càrrecs per transaccions (com ara processar un pagament) i per a altres esdeveniments relacionats amb el vostre compte MONEI (com ara gestionar un càrrec en disputa). Podem revisar les Comissions en qualsevol moment. No obstant això, us proporcionarem un mínim de 30 dies d'antelació abans que s'apliqui les revisions (o un període d'avís més llarg si així ho requereix la Llei aplicable).

Podem cobrar taxes addicionals per a transaccions transfrontereres i serveis de divises. A més de les Comissions, també ets responsable de les sancions o multes imposades en relació amb el teu compte per MONEI, afiliats MONEI, qualsevol banc, negoci de serveis monetaris, xarxa de pagaments, entitat financera o un altre intermediari financer (cadascun un “proveïdor de serveis financers”) que resulti de l'ús de Serveis de pagament d'una manera no permesa per les normes i regulacions del proveïdor de serveis financers d'aquest acord o d'un proveïdor de serveis financers.

Sol·liciteu una combinació completa de Comissions per al processament de targetes de pagament per a tots els càrrecs de serveis de comerciant (MSC) per a totes les marques i categories de targetes de pagament, independentment de les diferències subjacents en les taxes d'intercanvi. Si no enteneu el calendari de tarifes o teniu cap pregunta sobre les tarifes o voleu rebre tarifes no barrejades per al processament de la targeta de pagament, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

4. Serveis i Suport al Compte MONEI

Us proporcionarem suport per resoldre problemes generals relacionats amb el vostre compte MONEI i l'ús que feu dels Serveis. Aquest suport inclou recursos i documentació que posem a la vostra disposició a través de les versions actuals de lespàgines de suportde MONEI,documentació de l'APIi altres pàginesdel nostre lloc web (col·lectivament, “Documentació”). La manera més eficient d'obtenir respostes a les vostres preguntes és revisar la nostra Documentació. Si encara teniu preguntes després de revisar la documentació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Vostè és l'únic responsable de proporcionar suport als clients en relació amb els rebuts de transacció, lliurament de productes o serveis, suport, devolucions, reemborsaments i qualsevol altre problema relacionat amb els seus productes i serveis i activitats comercials. No ens fem responsables de proporcionar suport als Serveis als vostres Clients, tret que acceptem fer-ho en un acord separat amb vosaltres o amb un dels vostres clients.

5. Impostos i altres despeses

Els nostres honoraris són exclusius de qualsevol impost sobre les vendes o sobre el valor afegit aplicable, llevat que s'indiqui expressament el contrari. Teniu responsabilitat i responsabilitat exclusiva per: (i) determinar què, si n'hi ha, impostos o taxes s'apliquen a la venda dels vostres productes i serveis, l'acceptació de donacions o pagaments que rebeu en relació amb l'ús que feu dels Serveis (“Impostos”); i (ii) avaluar, cobrar, informar i pagar Impostos per el seu negoci a les autoritats fiscals i d'ingressos apropiats. Si estem obligats a retenir els impostos, inclòs quan no podem validar cap informació d'identificació relacionada amb els impostos que ens proporcioneu, podem deduir aquests impostos de les quantitats degudes d'una altra manera i pagar-los a l'autoritat fiscal corresponent. Si està exempt de pagament d'aquests impostos, ha de proporcionar-nos un certificat original que compleixi els requisits legals aplicables que acrediti la seva condició d'exempció d'impostos. A petició raonable, heu de proporcionar informació precisa sobre els vostres assumptes fiscals.

Podem enviar documents a vostè i a les autoritats fiscals per a les transaccions processades mitjançant els Serveis. Accepteu que us podem enviar per via electrònica qualsevol informació relacionada amb els impostos.

6. Limitacions de servei, activitats prohibides, i controls de seguretat

a. compliment de les lleis aplicables: Heu d'utilitzar els Serveis de manera lícita i heu d'obeir totes les lleis, normes i regulacions (“Lleis”) aplicables a l'ús que feu dels Serveis i a les transaccions. Si escau, això pot incloure el compliment de les lleis nacionals i internacionals relacionades amb l'ús o prestació de serveis financers, la notificació i la protecció del consumidor, la competència deslleial, la privacitat i la publicitat falsa, i qualsevol altra llei rellevant per a les transaccions.

b. empreses i activitats prohibides: No podeu utilitzar els Serveis, en benefici o en benefici d'un altre, per a qualsevol activitat que MONEI hagi identificat com un negoci o activitat prohibida (col·lectivament, “Empreses Prohibides”). Les empreses prohibides inclouen l'ús dels Serveis en o en benefici d'un país, organització, entitat o persona embargada o bloquejada per qualsevol govern, inclosos els de llistes de sancions identificades pels Estats Units o Espanya.

Reviseu la llista d'empreses prohibides a fons abans de registrar-vos i obrir un compte MONEI. Si no esteu segurs de si una categoria d'empresa o activitat està prohibida o teniu preguntes sobre com s'apliquen aquestes restriccions, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del quadre de xat. Podem afegir o actualitzar la llista d'empreses prohibides en qualsevol moment.

c. altres activitats restringides: No podeu utilitzar els Serveis per facilitar transaccions il·legals o permetre que altres persones utilitzin els Serveis per a finalitats no comercials, personals o domèstiques. A més, vostè no pot permetre, i no pot permetre a altres: (i) accedir o intentar accedir a sistemes, programes, dades o serveis no públics MONEI; (ii) copiar, reproduir, republicar, pujar, publicar, transmetre, revendre o distribuir de qualsevol manera, qualsevol dada, contingut o qualsevol part dels Serveis, Documentació, o nostre lloc web excepte el permès expressament per les lleis aplicables; (iii) actuar com a oficina de servei o agent de pas per als Serveis sense valor afegit als Clients; (iv) transferir els drets que se li concedeixin en virtut d'aquest Acord; (v) treballar al voltant de qualsevol de les limitacions tècniques dels Serveis o habilitar la funcionalitat que està inhabilitada o prohibida; (vi) enginyeria inversa o intent de realitzar enginyeria inversa dels Serveis excepte el que expressament ho permeti les Lleis; (vii) realitzar o intentar realitzar qualsevol acció que interfereixi en el funcionament normal dels Serveis o afecti l'ús dels Serveis per part dels nostres altres usuaris; o (ix) imposar un càrrega irraonable o desproporcionadament gran en el Servei.

d. controls de seguretat: Podem proporcionar o suggerir procediments de seguretat i controls destinats a reduir el risc per a vostè de frau (“Controls de seguretat”). Accepteu revisar els controls de seguretat i la documentació que us proporcionem, i seleccionar els controls de seguretat que compleixin els requisits de la vostra empresa. Si creieu que els controls de seguretat que proporcionem són insuficients, accepteu implementar per separat controls addicionals que compleixin els vostres requisits. Podeu revisar alguns dels detalls dels nostres controls de seguretat al nostre lloc web.

Podem rebutjar, condicionar o suspendre qualsevol transacció que creiem (i) pugui violar aquest Acord o altres acords que pugui tenir amb MONEI; (ii) no són autoritzats, fraudulents o il·legals; o (iii) que us exposi, MONEI, o altres riscos inacceptables per MONEI. Si sospitem o sabem que utilitzeu o heu utilitzat els Serveis amb finalitats no autoritzades, fraudulentes o il·legals, podem compartir qualsevol informació relacionada amb aquesta activitat amb la institució financera, l'autoritat reguladora o l'agència d'aplicació de la llei corresponent d'acord amb les nostres obligacions legals. Aquesta informació pot incloure informació sobre vostè, el seu Compte MONEI, els seus Clients i les transaccions realitzades mitjançant l'ús dels Serveis.

8. Divulgacions i Avisos. Consentiment de signatura electrònica

a. consentiment per a les comunicacions electròniques i avisos: En registrar-se en un compte MONEI, vostè accepta que aquest registre constitueix la seva signatura electrònica, i vostè consent la prestació electrònica de totes les revelacions i avisos de MONEI (“Avisos”), inclosos els requerits per la Llei. També accepta que el seu consentiment electrònic tindrà els mateixos efectes legals que una signatura física.

b. mètodes de lliurament: Vostè accepta que MONEI pot proporcionar Avisos sobre els Serveis a vostè a través del nostre lloc web o a través del Dashboard (tal com es defineix a continuació), o per correu Avisos al telèfon de correu electrònic o adreces físiques identificades en el seu compte MONEI. Els avisos poden incloure notificacions sobre el vostre compte MONEI, canvis en els Serveis, Comunicacions Comercials, Preguntes Tècniques, Associacions o altra informació que estem obligats a proporcionar-vos. També accepta que el lliurament electrònic d'un Avís té els mateixos efectes legals que si li proporcionem una còpia física. Considerarem que un avís ha estat rebut per vostè dins de les 24 hores del temps que un avís és publicat al nostre lloc web o enviat per correu electrònic.

c. SMS i missatges de text: ens autoritzeu a proporcionar-vos avisos mitjançant un missatge de text que ens permeti verificar el control del vostre representant sobre el vostre compte MONEI (com ara mitjançant la verificació en dos passos) i proporcionar-vos altra informació crítica sobre el vostre compte MONEI. Es poden aplicar càrrecs de text o dades estàndard a aquests avisos. Si s'ofereix, podeu inhabilitar les notificacions de missatges de text al Tauler de control responent a qualsevol missatge amb “STOP”, o seguint les instruccions indicades en el missatge. No obstant això, en desactivar la missatgeria de text, vostè pot estar desactivant controls de seguretat importants en el seu compte MONEI i pot augmentar el risc de pèrdua per al seu negoci.

d Requisits per al lliurament: No ha de sorprendre que necessiti un ordinador o dispositiu mòbil, connectivitat a Internet, i un navegador actualitzat per accedir al seu Dashboard i revisar els Avisos que se li ha proporcionat. Si teniu problemes per veure o accedir a algun avís, poseu-vos en contacte amb nosaltres i podem trobar un altre mitjà de lliurament.

e Retirar el consentiment: A causa de la naturalesa dels Serveis, no podreu començar a utilitzar els Serveis sense acceptar l'enviament electrònic d'avisos. No obstant això, podeu optar per retirar el vostre consentiment per rebre avisos electrònicament cancel·lant el vostre compte MONEI.

9. Terminació

a. termini i terminació: Aquest Acord és efectiu a la data en què accedeix per primera vegada o utilitza els Serveis i continua fins que vostè o MONEI hagi acabat. Podeu cancel·lar aquest Acord tancant el vostre compte MONEI en qualsevol moment obrint la pestanya de dades a la configuració del vostre compte, seleccionant “tancar el meu compte” i deixant d'utilitzar el Servei. Si torneu a utilitzar els Serveis o us registreu en un altre Compte MONEI, esteu consentint aquest Acord. Podem rescindir aquest Acord o tancar el vostre compte MONEI en qualsevol moment per qualsevol motiu, proporcionant-vos un avís. Podem suspendre el vostre compte MONEI i la vostra capacitat d'accedir a fons al vostre compte MONEI, o rescindir aquest Acord, si (i) determinem a la nostra discreció que no sou elegible per als Serveis a causa de frau o risc de crèdit significatiu, o qualsevol altre risc associat al vostre compte MONEI; (ii) utilitzar els Serveis de manera prohibida o de qualsevol altra manera no complim cap de les disposicions d'aquest Acord; o (iii) qualsevol llei o proveïdor de serveis financers requereix que ho fem.

b Efectes de la terminació: La terminació no us alleuja immediatament de les obligacions incorregudes per vostè en virtut d'aquest Acord. Un cop finalitzada, accepteu (i) completar totes les transaccions pendents, (ii) deixar d'acceptar noves transaccions a través del Servei, i (iii) eliminar immediatament tots els logotips de la xarxa MONEI o de pagament del vostre lloc web (llevat que es permeti sota una llicència independent amb la xarxa de pagament). L'ús continuat o renovat dels Serveis després de processar totes les transaccions pendents serveix per renovar el vostre consentiment als termes d'aquest Acord. Si rescindiu aquest Acord, pagarem els fons restants que us deuen d'acord amb la Secció 3.

A més, després de la finalització, enteneu i accepteu que (i) totes les llicències que us concedeixen en virtut d'aquest Acord acabaran; (ii) no serem responsables davant vostre per indemnització, reemborsament o danys relacionats amb l'ús que feu dels Serveis, o qualsevol rescissió o suspensió dels Serveis o supressió dels vostres informació o dades del compte; i (iii) vostè encara és responsable davant nosaltres de les Comissions o multes, o altra obligació financera incorreguda per vostè o a través del seu ús dels Serveis abans de la finalització.

SECCIÓ 2 - TECNOLOGIA MONEI

1. API i Dashboard

MONEI ha desenvolupat i proporciona accés a l'API que es pot utilitzar per accedir als Serveis. Podeu utilitzar l'API únicament tal com es descriu a la Documentació per processar transaccions o utilitzar els Serveis en llocs web i a través de les aplicacions identificades al vostre compte MONEI. Podeu gestionar el vostre Compte MONEI, connectar-vos amb altres proveïdors de serveis i habilitar funcions addicionals a través del tauler d'administracióMONEI (“Tauler de control”). MONEI utilitzarà el Dashboard per proporcionar-vos informació sobre el vostre compte MONEI. MONEI també et facilitarà l'accés als informes de resum mensual que inclouran tota l'activitat del teu Compte MONEI, agrupats per mes, fins a l'últim dia complet. La informació pot ser proporcionada en el seu idioma, i si no, es facilitarà en anglès. Més detalls sobre la informació proporcionada a través del Dashboard està disponible a la Documentació.

Podeu utilitzar l'API per utilitzar els Serveis al vostre lloc web o dins de les vostres aplicacions mòbils. No podeu utilitzar l'API per a cap propòsit, funció o característica que no es descriu a la Documentació o que us comuniqui de qualsevol altra manera. Degut a la naturalesa dels Serveis, actualitzarem l'API i la Documentació de tant en tant i podrem afegir o eliminar funcionalitats. Us proporcionarem avís si canviem, obsolem o suprimim la funcionalitat de l'API perquè pugueu continuar utilitzant els Serveis amb una interrupció mínima.

Us donarem claus API editables i secretes per a transaccions en viu i proves disponibles a través del Tauler de control. Les claus editables identifiquen les transaccions amb els vostres clients i les claus secretes permeten qualsevol trucada de l'API al vostre compte MONEI. Sou responsable d'assegurar les vostres claus secretes: no les publiqueu ni les compartiu amb cap persona no autoritzada. Si no heu d'assegurar les vostres claus secretes augmentarà la probabilitat de frau al vostre compte MONEI i les pèrdues potencials per a vosaltres o els vostres clients. Vostè ha de posar-se en contacte amb nosaltres immediatament si vostè té coneixement de qualsevol ús no autoritzat de la seva clau secreta o qualsevol altre incompliment de la seguretat respecte als Serveis. Proporcionem més detalls sobre l'ús adequat de les claus de l'API editables i secretes a la Documentació. La informació sobre la seguretat del vostre compte MONEI està disponible a la Secció 4.

2. Titularitat de MONEI IP

MONEI o els seus llicenciadors posseeixen exclusivament tots els drets, títol i interès en les patents, drets d'autor (inclosos els drets en obres derivades), drets morals, drets de publicitat, marques comercials o marques de servei, logotips i dissenys, secrets comercials i altres propietats intel·lectuals encarnades o contingudes en l'API, Serveis , Dashboard, i Documentació (col·lectivament, “MONEI IP”) o qualsevol còpia dels mateixos. MONEI IP està protegit per drets d'autor, secret comercial, patents, i altres lleis de propietat intel·lectual, i MONEI es reserva tots els drets en MONEI IP que no li concedeix expressament en aquest Acord.

Podeu optar per o us convidem a enviar comentaris o idees sobre millores al Servei, a la nostra API, a la nostra plataforma o a qualsevol altre component dels nostres productes o serveis (“Idees”). Si ens envieu una idea, presumirem que la vostra presentació va ser voluntària, no sol·licitada per nosaltres i lliurada a nosaltres sense cap restricció sobre l'ús que fem de la idea. També accepteu que MONEI no té cap obligació fiduciària ni cap altra en relació amb qualsevol Idea que ens envieu, i que som lliures d'utilitzar les vostres Idees sense cap atribució ni compensació a vosaltres.

3. Llicència

Se li concedeix una llicència no exclusiva i intransferible per accedir electrònicament i utilitzar l'IP MONEI només de la manera descrita en aquest Acord. MONEI no et ven, i no tens dret a sublimar la IP MONEI. Podem posar a la vostra disposició actualitzacions de la IP MONEI o dels nous Serveis automàticament tal com publica electrònicament MONEI, però podem requerir accions per part vostra abans de poder utilitzar la IP MONEI o els nous Serveis (inclosa l'activació a través del Tauler de Comandament, o l'acceptació de termes nous o addicionals). Podem revocar o rescindir aquesta llicència en qualsevol moment si utilitzeu MONEI IP de manera prohibida per aquest Acord.

Vostè no pot: (i) reclamar o registrar la propietat de MONEI IP en el seu nom o en nom d'altres; (ii) sublicencia qualsevol dret en MONEI IP concedit per nosaltres; (iii) importació o exportació de qualsevol IP MONEI a una persona o país en violació de les lleis de control d'exportació de qualsevol país; (iv) utilitzar MONEI IP d'una manera que viola aquesta Acord o lleis; o (v) intentar fer qualsevol de les anteriors.

4. Marks MONEI; Referències a la nostra relació

Podem fer que certs logotips o marques MONEI (“Marks MONEI”) estiguin disponibles per al seu ús per vostè i altres usuaris per permetre-li identificar MONEI com a proveïdor de serveis. Podem limitar o revocar la vostra capacitat d'utilitzar MONEI Marks en qualsevol moment. Mai no podeu utilitzar cap MONEI Marks o MONEI IP que consisteix en marques comercials o marques de servei sense el nostre permís exprés, o de manera que pugui portar a les persones a confondre l'origen dels vostres productes o serveis amb els nostres.

Durant el termini d'aquest Acord, podeu identificar-nos públicament com a proveïdor dels Serveis i us podem identificar públicament com a usuari MONEI. Si no voleu que us identifiquem com a usuari, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Ni vostè ni nosaltres implicarem cap patrocini, aval o afiliació falsa entre vostè i MONEI. Un cop finalitzat el vostre compte MONEI, tant vostè com MONEI eliminaran qualsevol referència pública a la nostra relació dels nostres respectius llocs web.

5. Contingut

Podeu utilitzar els Serveis per carregar o publicar text, imatges i altres continguts (col·lectivament, “Contingut”) al vostre compte MONEI i a llocs o aplicacions de tercers, però només si accepteu obtenir els permisos adequats i, si cal, llicències per carregar o publicar qualsevol contingut utilitzant els Serveis. Accepteu reemborsar íntegrament a MONEI per totes les tarifes, multes, pèrdues, reclamacions i qualsevol altre cost que puguem suposar per la publicació de Contingut il·legal a través dels Serveis, o afirma que el Contingut que heu publicat infringeix la propietat intel·lectual, la privacitat o altres drets de propietat de tercers.

SECCIÓ 3: SERVEIS DE PAGAMENT

1. Informació general dels serveis de pagament

MONEI li proporciona Serveis de Pagament directament o a través de diversos Proveïdors de Serveis Financers (bancs). Els serveis de pagament us permeten acceptar el pagament dels vostres clients per a transaccions. Podem limitar o negar-nos a processar càrrecs (tal com es defineix a continuació) per a qualsevol empresa prohibida, o per a càrrecs presentats en violació d'aquest Acord. Per utilitzar els Serveis de Pagament, també heu d'acceptar acords separats amb els Proveïdors de Serveis Financers tal com es descriu a la Secció 5.

Alguns dels Serveis de Pagament oferts per MONEI són serveis que només poden ser prestats per un proveïdor autoritzat de serveis de pagament o entitat de diners electrònics (“Serveis de Pagament Autoritzats”). En la mesura en què adquireixis Serveis de Pagament Autoritzat, els serveis seran prestats per MONEI i s'aplicaran les condicions dels Serveis de Pagament Autoritzat.

Les condicions següents utilitzades en aquesta secció es refereixen a l'ús que feu dels Serveis de Pagament:

 • “Càrrec” significa una instrucció de crèdit o dèbit per capturar fons d'un compte que un client manté amb un banc o una altra entitat financera en relació amb una transacció.
 • “Disputa” significa una instrucció iniciada per un client amb un proveïdor de serveis financers o nosaltres per retornar fons per a un càrrec existent (incloent una devolució en una xarxa de targetes de pagament; o disputa en una xarxa de dèbit).
 • “Fina” significa multes, gravàmens o altres càrrecs imposats per nosaltres o per un proveïdor de serveis financers causats per la violació de les lleis o aquest Acord, o segons el permès per les Normes de la Xarxa.
 • “Regles de xarxa” significa les directrius, estatuts, normes i reglaments imposats pels proveïdors de serveis financers i els proveïdors de mètodes de pagament que operen mètodes de pagament i xarxes compatibles amb MONEI (incloses les normes de funcionament de la xarxa de targetes de pagament per Visa, o les xarxes MasterCard; i els BACS, CAPs, i normes de funcionament SEPA).
 • “Reemborsament” significa una instrucció iniciada per vostè per tornar fons a un client per un càrrec existent.
 • “Retorn” significa una instrucció iniciada per vostè, un client o un proveïdor de serveis financers per retornar fons no relacionats amb un càrrec existent.
 • “Reversió” significa una instrucció iniciada per un proveïdor de serveis financers o per nosaltres per tornar fons per a un càrrec existent. Les reversions poden resultar de (i) invalidació d'un càrrec per part d'un proveïdor de serveis financers; (ii) fons liquidats per vostè per error o sense autorització; i (iii) la presentació d'un càrrec en violació de les normes de xarxa o quan la presentació del càrrec o l'ús que feu dels Serveis de Pagament infringeixi aquest Acord.
 • “Transferència” significa una instrucció per acreditar fons a fons o dèbit d'un compte que designeu amb un proveïdor de serveis financers.

2. Alta per a l'ús dels serveis de pagament

Quan us registreu en un compte MONEI, us pot demanar informació financera o informació que utilitzem per identificar-vos, els vostres representants, els vostres directors, propietaris beneficiosos i altres persones associades al vostre compte MONEI. Durant tot el termini d'aquest Acord, podem compartir informació sobre el vostre compte MONEI amb Proveïdors de Serveis Financers per tal de verificar la vostra elegibilitat per utilitzar els Serveis de Pagament, establir comptes o crèdit necessaris amb els Proveïdors de Serveis Financers, controlar els càrrecs i altres activitats i dur a terme gestió de riscos i revisions de compliment. Revisarem i podrem realitzar més revisions intermitents de la informació del vostre compte MONEI per determinar que sou elegible per utilitzar els Serveis de Pagament. L'ús de MONEI de la informació que ens proporcioneu en virtut d'aquest Acord es descriu amb més detall a la Secció 4.

MONEI no és un banc i no acceptem dipòsits, prestem préstecs o ampliem el crèdit. Si accepteu el pagament de productes o serveis (inclosos esdeveniments com ara concerts o altres actuacions) no lliurables immediatament al Client (una “comanda prèvia”), podrem, a la nostra discreció, iniciar Reversions o mantenir Reserves per a tots o una part dels Càrrecs processats per nosaltres per a una comanda prèvia. Si voleu rebre el pagament d'una comanda prèvia, poseu-vos en contacte amb nosaltres abans de fer-ho.

3. Tramitació d'operacions, disputes, devolucions, reversions

Només podeu enviar Càrrecs a través dels Serveis de Pagament autoritzats pels vostres Clients. Perquè puguem processar transaccions per a tu, autoritzes i dirigeixes als Proveïdors de Serveis Financers a rebre i pagar els fons que se't deguin a través dels Serveis de Pagament, i notes MONEI com el teu agent amb la finalitat de facilitar la recepció dels Serveis de Pagament. Anem a actualitzar ràpidament el saldo del compte MONEI per reflectir qualsevol producte de transacció que rebem en nom seu.

Llevat que MONEI i un Client hagin acordat el contrari, manteniu la relació directa amb els vostres clients i sou responsables de: (i) adquirir el consentiment adequat per enviar Càrrecs a través dels Serveis de Pagament en nom seu; (ii) proporcionar confirmació o rebuts als clients per cada càrrec; (iii) verificar les identitats dels clients; i (iv) determinar l'elegibilitat i l'autoritat d'un client per completar les transaccions. No obstant això, fins i tot les transaccions autoritzades poden estar subjectes a un conflicte. MONEI no es fa responsable davant teu ni dels Càrrecs autoritzats i completats que siguin objecte d'una controvèrsia, reemborsament o reversió, que es presentin sense autorització o per error, o que infringeixin qualsevol llei.

Vostè és immediatament responsable de totes les controvèrsies, reemborsaments, reversions, devolucions o multes, independentment de la raó o el moment. Podem negar-nos a actuar amb una instrucció de reemborsament, o retardar l'execució de la instrucció, si: (i) faria que el saldo del compte MONEI es tornés negatiu; (ii) vostè és objecte del procediment de fallida; o (iii) on d'altra manera creiem que hi ha el risc que vostè no complirà els seus passius sota aquest Acord (inclòs pel que fa al càrrec que és objecte de la instrucció de reemborsament).

En molts, però no tots els casos, és possible que tingueu la capacitat d'impugnar un conflicte enviant proves a través de l'API o el tauler d'instruments. És possible que sol·licitem informació addicional per proporcionar als proveïdors de serveis financers per ajudar-vos a impugnar el conflicte, però no podem garantir que el vostre repte tingui èxit. Els proveïdors de serveis financers poden denegar el seu repte per qualsevol motiu que considerin oportú. Si un repte té èxit total o parcialment, un proveïdor de serveis financers pot acreditar fons associats amb el càrrec que sigui objecte de la controvèrsia (o una part del mateix) al vostre compte MONEI. No podeu enviar un càrrec nou que dupliqui una transacció que estigui subjecta a un conflicte.

Tingueu en compte que sou responsable de totes les pèrdues en què incorri quan les credencials de pagament perdudes o robades o els comptes s'utilitzen per comprar productes o serveis de vostè. MONEI no us assegurarà i no us assegurarà contra les pèrdues causades per frau en cap cas. Per exemple, si algú pretén ser un comprador legítim però és un defraudador, vostè serà responsable dels costos resultants, inclosos els conflictes, encara que no recuperi el producte comprat fraudulentament. Fins i tot si treballem amb vostè per ajudar a vostè o les forces de la llei en la recuperació de fons perduts, MONEI no es fa responsable de les seves pèrdues financeres o qualsevol altra conseqüència d'aquest frau. Proporcionem els controls de seguretat descrits a la Secció 4.3 per ajudar-vos a mitigar el risc de pèrdues de frau al vostre compte MONEI i us animem a revisar i utilitzar els controls de seguretat adequats per al vostre negoci.

Un proveïdor de serveis financers o podem emetre una reversió per a qualsevol càrrec en què es faci un càrrec sense l'autorització del propietari del compte, en relació amb un negoci prohibit, que infringeixi les normes de xarxa o per moltes altres raons. Si un proveïdor de serveis financers o emetem una inversió, us proporcionarem un avís i una descripció de la causa de la reversió.

4. Responsabilitats i revelacions als seus clients

És molt important per a nosaltres que els seus clients entenguin el propòsit, la quantitat i les condicions dels càrrecs que ens envieu. Tenint en compte això, quan utilitzeu els Serveis de Pagament, accepteu: (i) comunicar amb precisió i no tergiversar, la naturalesa de la transacció i l'import del càrrec en la moneda corresponent abans de presentar-lo a l'API; (ii) proporcionar un rebut que descrigui amb precisió cada transacció a Clients; (iii) proporcionar als clients una manera significativa de posar-se en contacte amb vostè en el cas que el producte o servei no es proporciona com es descriu; (iv) no utilitzar els Serveis per vendre productes o serveis d'una manera injusta o enganyosa, exposa als clients a riscos irraonables, o no divulga els termes materials d'un compra anticipada; i (v) informar als clients que MONEI i els seus afiliats globals processen transaccions (incloses les transaccions de pagament) per a vostè. També es compromet a mantenir una política de devolució, reemborsament, cancel·lació o ajust just, i explicar clarament el procés pel qual els clients poden rebre un reemborsament.

Podeu utilitzar alguns Serveis de pagament per rebre pagaments periòdics o de subscripció dels vostres clients. Si utilitzeu els Serveis de Pagament per presentar aquests Càrrecs recurrents o de subscripció, accepteu complir les lleis aplicables, incloent-hi informar clarament als clients abans d'enviar el càrrec inicial que se'ls cobrarà de manera continuada i explicant el mètode per donar-se de baixa o cancel·lar la seva facturació o subscripció recurrent.

Si participeu en transaccions amb clients que són persones físiques (és a dir, consumidors), accepteu específicament proporcionar als consumidors revelacions exigides per la Llei, i no participar en actes o pràctiques injustes o enganyoses.

5. Proveïdors de serveis financers i proveïdors de mètodes de pagament

L'ús que feu dels Serveis de Pagament està subjecte a condicions addicionals que s'apliquen entre vós i un o més de MONEI, una filial MONEI, una filial MONEI o un proveïdor de serveis financers (“Condicions de serveis financers”). A més, també es poden aplicar termes i condicions úniques a formes de pagament o xarxes específiques (“Condicions de pagament”). En utilitzar els Serveis de Pagament, acceptes les Condicions de Serveis Financers i les Condicions de Pagament aplicables tal com s'estableix a la nostra pàgina legal (incloses les que us vinculen separadament amb Proveïdors de Serveis Financers o proveïdors de mètodes de pagament). Les Condicions de Valitor són un exemple de Condicions de Serveis Financers.

Podem afegir o eliminar proveïdors de serveis financers o mètodes de pagament en qualsevol moment. Les Condicions de Pagament i Condicions de Serveis Financers també es poden modificar de tant en tant. L'ús continuat dels Serveis de Pagament constitueix el vostre consentiment i acord amb aquestes addicions, mudances i modificacions.

Ens autoritzeu a instruir als proveïdors de serveis financers que mantinguin, rebin i desemborsin fons en el vostre nom; i que instrueixin a aquests proveïdors de serveis financers sobre com i quan us transfereixin fons. També ens autoritzeu a designar quins Proveïdors de Serveis Financers poden contenir fons de liquidació, en dipòsit i en confiança, pendents de transferència de fons d'acord amb els termes d'aquest Acord. Un proveïdor de serveis financers mantindrà un compte de compensació a través del qual es liquiden els fons, i les transferències d'aquest compte seran un pagament total i final per part del proveïdor de serveis financers.

6. Formes específiques de pagament

Quan accepteu pagaments amb targeta de pagament, heu de complir totes les Normes de xarxa aplicables als comerciants, incloses les Regles de xarxa proporcionades perVisaiMasterCard.

Aquestes Normes de Xarxa indiquen que només podeu acceptar el pagament per transaccions comercials legals de bona fe, només podeu utilitzar marques comercials de xarxa de pagament o marques de servei d'acord amb les Normes de la Xarxa. Les Normes de Xarxa per a xarxes de targetes també poden limitar la seva capacitat de discriminar per tipus de targeta o cobrar recàrrecs per l'acceptació de targetes de pagament.

Les xarxes de targetes de pagament poden modificar les Normes de Xarxa en qualsevol moment sense previ avís, i MONEI es reserva el dret de canviar els Serveis de Pagament per al processament de targetes de pagament en qualsevol moment per complir les Normes de Xarxa. Podem compartir la informació que ens proporcioneu que utilitzem per identificar la naturalesa dels productes o serveis amb els proveïdors de serveis financers, inclosa l'assignació de les vostres activitats comercials a un codi de categoria de comerciant de xarxa de pagament determinat (MCC).

Els clients solen augmentar les disputes de xarxa de targetes de pagament (és a dir, les devolucions) quan un comerciant no proporciona el producte o servei al client, o quan el titular del compte de la targeta de pagament no va autoritzar el càrrec. Les taxes elevades de devolució (normalment les que superen l' 1%) poden resultar en la vostra incapacitat per utilitzar els Serveis de Pagament. La manca de gestió oportuna i eficaç de conflictes amb els seus clients pot resultar en la seva incapacitat d'acceptar targetes de pagament per al seu negoci.

Quan accepteu transaccions amb targeta de pagament, les Normes de Xarxa us prohibeixen específicament (i) proporcionar devolucions en efectiu per un càrrec en targeta de crèdit, llevat que les lleis ho requereixin, (ii) acceptar efectiu, el seu equivalent o qualsevol altre element de valor per a un reemborsament, (iii) actuant com a intermediari o agregador de pagament, o en cas contrari retornar els Serveis de Pagament en nom d'altres persones, (iv) enviar el que creieu o sabeu que és un càrrec fraudulent, o (v) utilitzar els Serveis de Pagament d'una manera que sigui un abús de les xarxes de proveïdors de serveis financers o una violació de les normes de xarxa.

Si utilitzeu malament els Serveis de Pagament per a transaccions amb targeta de pagament o feu activitat, les xarxes de targetes de pagament s'identifiquen com a perjudicials per a la seva marca, o si estem obligats a fer-ho per les Normes de la Xarxa, podem enviar informació sobre vosaltres, representants, directors, propietaris beneficiosos i altres persones associat amb el seu compte MONEI a la llista de comerciant acabat MATCH mantingut per MasterCard i accedit i actualitzat per Visa i American Express, o al Consorci comerciant Negatiu File mantingut per Discover. A més d'una d'aquestes llistes pot resultar en la seva impossibilitat d'acceptar pagaments de targetes de pagament. Enteneu i consentiu que compartim aquesta informació i a la pròpia llista, i ens reemborsareu totalment les pèrdues que incorrin per reclamacions de tercers i renuncieu als vostres drets per presentar reclamacions directes contra nosaltres que resultin d'aquest informe.

7. Calendari de transferències i pagaments

a Transferències del vostre compte de pagament: podeu iniciar transferències des del vostre compte MONEI cap o des del compte amb un proveïdor de serveis financers que designeu al Tauler de control (el “Compte de pagament”). Un saldo positiu en el teu Compte MONEI comportarà una transferència al teu Compte de Pagament i un saldo negatiu en el teu Compte MONEI donarà lloc a una transferència des del teu Compte de Pagament. Totes les transferències al vostre compte de pagament exclouran les comissions, les multes i els imports que se'ns deuen per qualsevol motiu. Afirmes que estàs autoritzat a iniciar transferències des del Compte de Pagament i des del Compte de Pagament.

Podem oferir-vos la possibilitat de disposar de fons al vostre compte de pagament en una divisa diferent de la que heu acceptat el pagament d'un client (“Processament Multidivisa”). Per utilitzar aquest servei, heu de proporcionar-nos un compte de pagament vàlid per a cada moneda per a la qual sol·liciteu la liquidació, en funció de la nostra llista de monedes de liquidació disponibles. Podem afegir o eliminar monedes de la nostra llista de monedes de liquidació disponibles en qualsevol moment. Si utilitzeu Processament Multi-Currency, identificarem en el moment del càrrec (per exemple, a través de l'API), la taxa de conversió que s'aplicarà al càrrec. Si retorna un càrrec, el tipus de conversió que s'aplicarà serà el tipus vigent en el moment de la devolució, no el càrrec. En enviar un càrrec o reemborsament per processar, es considerarà que ha acceptat la tarifa. Podeu optar per no utilitzar el servei de processament de divises múltiples en qualsevol moment. També podeu canviar la informació del compte de pagament o altres paràmetres associats a l'ús que feu del Processament Multidivisa, però aquests canvis només afectaran els càrrecs posteriors.

El terme “Calendari de pagaments” fa referència al temps que triguem a iniciar una transferència al vostre compte de pagament. La vostra planificació de pagaments s'especifica al Tauler de control. MONEI pot requerir un període de retenció abans de fer una transferència inicial al Compte de Pagament. Després de la transferència inicial, abonarem fons al compte de pagament segons el calendari de pagaments. Tanmateix, tingueu en compte que els proveïdors de serveis financers, inclosa la institució que té el compte de pagament, poden retardar les transferències per qualsevol motiu. No ens fem responsables de cap acció de l'entitat titular del Compte de Pagament per no acreditar el Compte de Pagament o per no posar fons a la vostra disposició com esperaves.

Ens reservem el dret de canviar el calendari de pagaments o de suspendre't les transferències. Exemples de situacions en què ho podem fer són: (i) on hi ha conflictes pendents, anticipats o excessius, devolucions o reversions; (ii) en el cas que sospitem o prenem consciència de l'activitat sospitosa; o (iii) on se'ns exigeix la llei o l'ordre judicial. Tenim el dret de retenir les transferències al vostre compte de pagament en finalitzar aquest Acord si determinem raonablement que podem incórrer en pèrdues derivades de crèdit, frau o altres riscos legals associats al vostre compte MONEI. Si exercim el nostre dret a retenir un pagament per qualsevol motiu, comunicarem el motiu general de retenció del pagament i li donarem un termini per alliberar els fons.

b Transferències per a destinataris: podem oferir serveis de pagament que us permetin enviar transferències a altres persones (“Compte Destinatari”). Accepteu nomenar MONEI (o un proveïdor de serveis financers designat per MONEI) com a agent per enviar transferències a comptes de destinataris en nom vostre. Vostè entén i accepta que: (i) només pagarem els comptes de destinataris amb fons disponibles per a la transferència; (ii) podem condicionar les transferències a comptes de destinataris en comprovar la identitat del propietari, verificar que un propietari pot rebre legalment una transferència, o de qualsevol manera o per a qualsevol altre propòsit ; (iii) sou l'únic responsable de determinar l'exactitud i la integritat de les instruccions que ens proporcioneu per a una transferència a un compte del destinatari; i (iv), tret que s'acordi el contrari entre vós i nosaltres, sou l'únic responsable de les obligacions que deveu contractualment o legalment a un propietari d'una Compte Destinatari, incloent el pagament o formularis relacionats amb els impostos deguts per vostè o per un tercer. Afirmes que: (i) no realitzaràs transferències a o en nom de les Empreses Prohibides; i (ii) qualsevol informació o autorització que ens proporcionis sobre cada Compte Destinatari és completa i precisa. Vostè es compromet a no fer cap reclamació contra nosaltres i a reemborsar-nos íntegrament les pèrdues que incorrin en conseqüència del seu ús, o a no utilitzar correctament els Serveis de Pagament per fer transferències a comptes de destinataris.

c. Condicions addicionals: La informació necessària per a una transferència dependrà del proveïdor de serveis financers que tingui el compte de pagament o el compte de destinatari. Assegureu-vos que qualsevol informació sobre els comptes de pagament o comptes de destinataris que ens proporcioneu és correcta i precisa. Si ens proporcioneu informació incorrecta (i) enteneu que les transferències es poden enviar al compte incorrecte i és possible que no puguem recuperar els fons d'aquestes transferències incorrectes i (ii) accepteu que sou l'únic responsable de les pèrdues que incorrin en vosaltres o tercers, no feu cap reclamació contra nosaltres relacionats amb aquest tipus de transferències errònies, i ens reemborsarà íntegrament les pèrdues que incorrin.

8. Compensació de Fons i Reserves

Tots els fons resultants de Càrrecs es mantenen en comptes de compensació agrupats (els “Comptes de compensació”). Farem transferències cap a i des dels comptes de compensació de la manera descrita en aquest Acord; tanmateix, no teniu drets sobre els comptes de compensació ni sobre els fons que es conserven als comptes de compensació, no teniu dret a treure fons dels comptes de compensació i no rebreu interessos dels fons mantinguts en els Comptes de Comptes de Comptes

En certes circumstàncies, és possible que requereixi que col·loqui fons en reserva o per imposar condicions sobre l'alliberament dels fons (cada un una “Reserva”). Podem imposar una Reserva a vostè per qualsevol motiu si determinem que el risc de pèrdua a MONEI, Clients o altres associats al seu compte MONEI és superior al normal. Per exemple, podem mantenir una Reserva si: (i) les vostres activitats o dels vostres clients augmenten el risc de pèrdua per a nosaltres o per als vostres clients, (ii) heu infringit o és probable que infringeixin aquest Acord, o (iii) el vostre compte MONEI té un nombre elevat o anormalment elevat de controvèrsies. Si imposem una Reserva, establirem els termes de la Reserva i li proporcionarem avís de la quantitat, el temps i les condicions en què es lliuraran els fons de la Reserva. En molts casos, l'import de la Reserva serà l'import íntegre dels Càrrecs tramitats mitjançant els Serveis de Pagament. Podem canviar o condicionar els termes de la Reserva en funció de la nostra avaluació contínua i la comprensió dels riscos associats al seu compte MONEI, si així ho requereixen els Proveïdors de Serveis Financers, o per qualsevol altra raó. Podem finançar la Reserva amb fons processats a través del teu ús dels Serveis de Pagament, mitjançant el càrrec del Compte de Pagament o d'un altre compte bancari associat al teu Compte MONEI, o sol·licitant fons directament a tu.

En la mesura del possible, preferim identificar la necessitat d'una Reserva abans d'establir-ne una. Si us preocupa que us imposarem una reserva a causa de la naturalesa de les vostres activitats comercials, poseu-vos en contacte amb nosaltres abans d'utilitzar els Serveis.

9. Interessos de seguretat, cobrament i drets de compensació

a. interessos de seguretat: Ens concediu un interès de dret i seguretat en tots els fons processats i dipositats en tots els comptes de pagament o en qualsevol altre compte bancari associat al vostre compte MONEI i en els fons processats mitjançant els Serveis de Pagament. Això vol dir que si no heu pagat fons que deveu a nosaltres, als vostres clients o a qualsevol dels nostres afiliats, tenim un dret superior als drets de qualsevol dels vostres altres creditors per apoderar o retenir fons que us deuen per a les transaccions que processem a través dels Serveis i per dèbit o retirar fons de qualsevol compte bancari associat al teu Compte MONEI. A petició nostra, executarà i lliurarà els documents i pagarà les tarifes associades que considerem necessàries per crear, perfeccionar i mantenir un interès de seguretat en aquests fons.

b. drets de cobrament i compensació: Vostè es compromet a pagar totes les quantitats degudes a nosaltres i als nostres afiliats sota demanda. Quan sigui possible, primer intentarem cobrar o liquidar saldos en els vostres comptes MONEI a partir de l'ús que feu dels Serveis de Pagament o dels fons que tenim a Reserva. Tanmateix, podem cobrar les obligacions que ens deveu en virtut d'aquest Acord des de qualsevol compte de pagament associat al vostre compte MONEI o a qualsevol compte MONEI de propietat comuna, deduint o configurant les quantitats corresponents dels fons que us deuen mitjançant l'ús dels Serveis de Pagament o mitjançant un directe. dèbit des de qualsevol Compte de Pagament identificat en el teu Compte MONEI o en un Compte MONEI de propietat habitual. La seva falta de pagament de les quantitats degudes a nosaltres o als nostres afiliats en virtut d'aquest Acord és un incompliment i vostè serà responsable de les despeses en què incorrin durant la recollida, a més de la quantitat que deveu. Les despeses de cobrament poden incloure, comissions i despeses dels advocats, costos de qualsevol procediment arbitral o judicial, taxes d'agència de cobrament, qualsevol interès aplicable i qualsevol altre cost relacionat.

En determinades circumstàncies, podem requerir una garantia personal, pare o una altra (una “garantia”) del director, propietari o un altre garant d'un usuari. Una Garantia consisteix en una promesa legalment vinculant per part d'una persona física o d'una entitat a pagar les quantitats que l'usuari hagi de pagar en cas que l'usuari no pugui pagar. Si requerim que ens proporcioni una Garantia, li informarem específicament de l'import i els motius de la Garantia. Si no podeu proporcionar aquesta garantia quan sigui necessari, no podreu utilitzar els Serveis.

10. Conciliació i notificació d'errors

El Dashboard conté detalls de Càrrecs, Historial de càrrecs i altres activitats al vostre compte MONEI. Llevat que ho requereixi la Llei, vostè és l'únic responsable de conciliar la informació en el Dashboard generat per l'ús dels Serveis de Pagament amb els registres de les transaccions dels clients i d'identificar els errors de transacció. Vostè es compromet a revisar el seu compte MONEI i notificar-nos immediatament qualsevol error. Investigarem i, si escau, intentarem rectificar els errors notificats, inclosos els errors comesos per MONEI o els nostres Proveïdors de Serveis Financers. No obstant això, vostè ha de tenir en compte que la seva capacitat per recuperar fons que ha perdut a causa d'un error de transacció pot ser molt limitada o fins i tot impossible, sobretot si no hem causat l'error, o si els fons ja no estan disponibles en cap compte de pagament o compte de destinatari. Treballarem amb vostè i els nostres Proveïdors de Serveis Financers per corregir un error de transacció d'acord amb les Normes de Xarxa; tanmateix, si no ens comuniqueu un error de transacció per a la nostra revisió sense demora indeguda i, en qualsevol cas, dins dels 13 mesos després que el descobriu i el marqueu al Tauler de control, renuncieu al vostre dret a fer qualsevol reclamació contra nosaltres o els nostres Proveïdors de Serveis Financers per qualsevol import associat a l'error de transacció.

11. Comptes latents

Si deixeu els fons inactius en un compte MONEI i no ens doneu instruccions on enviar-los, és possible que la Llei consideri que els fons siguin abandonats per vostè i que els lliuri a diverses agències governamentals. En la mesura que ho requereixi la Llei, intentarem proporcionar-li avís si tenim fons per pagar en un compte més enllà del període de latència aplicable per a la propietat abandonada. Si no podem posar-nos en contacte amb vostè, tractarem els fons del seu compte MONEI per ser abandonats i els lliurarem a l'autoritat governamental corresponent.

Secció 4: Ús de dades, privadesa i seguretat

1. Informació general d'ús de dades

Protegir, assegurar i mantenir la informació processada i tractada a través dels Serveis és una de les nostres principals prioritats, i també hauria de ser vostra. En aquesta secció es descriuen les nostres obligacions respectives a l'hora de gestionar i emmagatzemar informació relacionada amb els Serveis. Els següents termes utilitzats en aquesta secció es refereixen a les dades facilitades a MONEI per vostè o els seus Clients, o rebuts o accedits per vostè mitjançant l'ús dels Serveis:

 • “Dades personals” significa informació que identifica una persona viva determinada (no una empresa, una persona jurídica o una màquina) i es transmet o accessible a través dels Serveis.
 • “Dades de l'Usuari” significa informació que descriu el seu negoci i les seves operacions, els seus productes o serveis, i les comandes realitzades pels Clients.
 • “Dades de pagament” significa dades del compte de pagament, informació comunicada o pels proveïdors de serveis financers, informació financera específicament regulada per lleis i normes de xarxa, i qualsevol altra informació utilitzada amb els Serveis de pagament per completar una transacció.
 • “Dades MONEI” significa detalls de les transaccions de l'API sobre infraestructura MONEI, informació utilitzada en la detecció i anàlisi de frau, informació agregada o anonimitzada generada a partir de Dades, i qualsevol altra informació creada o originada per MONEI o els Serveis.
 • El terme “Dades” utilitzat sense un modificador significa totes les dades personals, dades d'usuari, dades de pagament i dades MONEI.

MONEI processa, analitza i gestiona les Dades a: (a) proporcionar Serveis a vostè, altres usuaris de MONEI i Clients; (b) mitigar el frau, la pèrdua financera o altres danys als usuaris, clients i MONEI; i (c) analitzar, desenvolupar i millorar els nostres productes, sistemes i eines. MONEI proporciona dades a tercers proveïdors de serveis, inclosos els proveïdors de serveis financers i els seus afiliats, així com als afiliats globals de MONEI, per permetre'ns proporcionar serveis a vostè i a altres usuaris. No proporcionem dades personals a parts no afiliades per comercialitzar els seus productes a vostè. Vostè entén i consenteix l'ús de les Dades per part de MONEI per a les finalitats i de manera coherent amb aquesta Secció 4.

2. Protecció de Dades i Privacitat

a. confidencialitat: MONEI només utilitzarà les Dades de l'Usuari segons el permès per aquest Acord, per altres acords entre vostè i nosaltres, o com ho indiqui d'una altra manera. Protegireu totes les dades que rebeu a través dels Serveis, i no podreu divulgar ni distribuir cap d'aquestes dades, i només utilitzareu aquestes dades juntament amb els Serveis i segons el permès per aquest Acord o per altres acords entre vós i nosaltres. Cap de les parts pot utilitzar cap dada personal per comercialitzar als clients llevat que hagi rebut el consentiment exprés d'un client específic per fer-ho. No podeu revelar les dades de pagament a altres persones, excepte en relació amb el processament de transaccions sol·licitades pels clients i d'acord amb les lleis i les normes de xarxa aplicables.

b. privacitat: Protecció de Dades Personals és molt important per a nosaltres. La nostra Política de privadesa explica com i amb quines finalitats recollim, utilitzem, conservem, revelem i salvaguardem les dades personals que ens proporcioneu. Accepteu revisar els termes de la nostra Política de privadesa, que actualitzem de tant en tant.

Vostè afirma que vostè és ara i seguirà complint amb totes les lleis aplicables que regulen la privacitat, la protecció i l'ús de les dades que ens proporcioni o accedeixi mitjançant l'ús que feu dels Serveis. També afirma que ha obtingut tots els drets i consentiments necessaris en virtut de les lleis aplicables per divulgar a MONEI — o permetre a MONEI recopilar, utilitzar, conservar i divulgar — qualsevol dada personal que ens proporcioni o ens autoritzi a recopilar, incloses les dades que podem recopilar directament dels clients mitjançant cookies o altres mitjans similars. Com pot ser requerit per la Llei i en relació amb aquest Acord, vostè és l'únic responsable de divulgar als clients que MONEI processa transaccions (incloses les transaccions de pagament) per a vostè i pot rebre dades personals de vostè. A més, quan ho requereixi la llei o les normes de xarxa, podem eliminar o desconnectar les dades personals d'un client del vostre compte MONEI quan el client ho sol·liciti.

MONEI prestarà alguns o tots els Serveis de sistemes ubicats als Estats Units o altres països fora d'Espanya. Com a tal, és la seva obligació revelar als seus clients que les Dades de Pagament poden ser transferides, processades i emmagatzemades fora d'Espanya i, tal com s'estableix a la nostra Política de Privacitat, poden estar subjectes a la divulgació tal com exigeix la legislació aplicable, i a obtenir dels seus clients tots els consentiments necessaris segons sigui aplicable Lleis en relació amb l'anterior.

Si tenim coneixement d'una adquisició, divulgació o pèrdua no autoritzada de dades personals del client en els nostres sistemes, li notificarem d'acord amb les nostres obligacions en virtut de la Llei aplicable. També us notificarem i us proporcionarem informació suficient sobre l'adquisició, divulgació o pèrdua no autoritzada per ajudar-vos a mitigar qualsevol impacte negatiu sobre el Client.

c Compliance PCI: Si utilitzeu Serveis de Pagament per acceptar transaccions amb targeta de pagament, heu de complir les Normes de Seguretat de Dades de la Indústria de Targetes de Pagament (PCI-DSS) i, si escau, les Normes de Seguretat de Dades de l'Aplicació de Pagament (PA-DSS) (col·lectivament, les “Normes PCI”). MONEI proporciona eines per simplificar el seu compliment amb els estàndards PCI, però vostè ha d'assegurar que el seu negoci és compatible. Els passos específics que haureu de seguir per complir amb les Normes PCI dependran de la vostra implementació dels Serveis de Pagament. Podeu trobar més informació sobre la implementació de MONEI de manera que compleixi els Estàndards PCI a la nostra Documentació. Vostè ens proporcionarà immediatament la documentació que demostri el seu compliment amb els estàndards PCI a petició nostra. Si opteu per emmagatzemar, mantenir i mantenir les “Dades del compte”, tal com defineixen les Normes PCI (incloent-hi el número de compte de la targeta de client o la data de caducitat), accepteu que mantindreu un sistema compatible amb el PCI o utilitzareu un proveïdor de serveis compatible per emmagatzemar o transmetre aquestes dades del compte; a més, vosaltres acceptar mai emmagatzemar cap “Dades d'autenticació sensible”, tal com es defineix per les Normes PCI (incloent CVC o CVV2), dades en qualsevol moment. Podeu trobar informació sobre els Estàndards PCI a la pàgina web del Consell de la PCI.

d Tractament de dades: Vostè és el responsable del tractament i som el responsable del tractament en relació amb les dades personals processades en nom seu en virtut d'aquest Acord, excepte que serem un responsable del tractament en relació amb les dades personals on determinem les finalitats i la forma en què es processen les dades personals ( incloent, per exemple, en el compliment de qualsevol normativa o llei que ens imposin a través de Normes de Xarxa o Proveïdors de Serveis Financers).

MONEI és una entitat espanyola regulada pel dret europeu, inclosa la Directiva 95/46/CE de la UE.

Nosaltres, en la mesura que som un processador de dades, tractarem les dades personals d'acord amb els termes d'aquest Acord i les instruccions legals raonablement donades per vostè a nosaltres de tant en tant, i emprarem les mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir aquestes dades personals. No serem responsables de qualsevol reclamació plantejada per un subjecte de dades derivat de qualsevol acció o omissió per nosaltres, en la mesura que aquesta acció o omissió resulti de les seves instruccions.

En aquesta secció, “controlador de dades”, “processador de dades” i “subjecte de dades” tenen els significats que els donen a les Clàusules Model.

3. Controls de seguretat i frau

a. seguretat de MONEI: MONEI és el responsable de protegir la seguretat de les Dades en el nostre poder. Mantindrem procediments administratius, tècnics i físics comercialment raonables per protegir les dades de l'usuari i les dades personals emmagatzemades als nostres servidors per l'accés no autoritzat, pèrdua accidental, modificació o incompliment, i complirem les lleis aplicables i les normes de xarxa quan manegem l'usuari i personal Dades. No obstant això, cap sistema de seguretat és impenetrable i no podem garantir que les parts no autoritzades mai podran derrotar les nostres mesures de seguretat ni fer un mal ús de cap dada que tinguem. Vostè proporciona dades d'usuari i dades personals a MONEI amb la comprensió que qualsevol mesura de seguretat que proporcionem pot no ser adequada o adequada per al seu negoci, i vostè es compromet a implementar els controls de seguretat i els controls addicionals que compleixin els seus requisits específics. A la nostra discreció, podem prendre qualsevol acció, inclosa la suspensió del vostre compte MONEI, per mantenir la integritat i la seguretat dels Serveis o les Dades, o per evitar danys a vosaltres, a nosaltres, als Clients o a altres persones. Vostè renuncia a qualsevol dret a presentar una reclamació contra nosaltres per pèrdues en què incorrin que puguin resultar de les nostres accions.

b. la seva seguretat: Vostè és l'únic responsable de la seguretat de les dades del seu lloc web, dels seus servidors, en el seu poder, o que està autoritzat per accedir o manejar d'una altra manera. Complireu les lleis i les normes de xarxa aplicables quan manegeu o mantingueu les dades, i proporcionareu proves del vostre compliment a la nostra sol·licitud. Si no proporcioneu proves d'aquest compliment a la nostra satisfacció, podem suspendre transaccions al vostre compte o rescindir aquest Acord.

c. controls de seguretat i frau: Per defecte, MONEI proporciona terminals segurs NO 3D. Podem proporcionar o suggerir controls de seguretat per a vostè, però no podem garantir que vostè o els clients mai es converteixin en víctimes de frau. Qualsevol Controls de Seguretat que proporcionem o suggerim pot incloure processos o aplicacions desenvolupades per MONEI, els seus afiliats o altres empreses. Vostè es compromet a revisar tots els controls de seguretat que suggerim i triar els que són adequats per a la seva empresa per protegir-se contra transaccions no autoritzades i, si escau, per a la seva empresa, implementar de forma independent altres procediments de seguretat i controls no proporcionats per nosaltres. Si desactiveu o no utilitzeu correctament els controls de seguretat, augmentareu la probabilitat de transaccions no autoritzades, disputes, fraus, pèrdues i altres ocurrències similars. Tingueu en compte que vostè és l'únic responsable de les pèrdues en què incorre per l'ús de credencials de pagament perduts o robats o comptes per part dels defraudadors que participen en transaccions fraudulentes amb vostè, i el seu fracàs en l'aplicació de controls de seguretat només augmentarà el risc de frau. Podem ajudar-vos a recuperar fons perduts, però sou l'únic responsable de les pèrdues per credencials perdudes o robades, el compromís del vostre nom d'usuari o contrasenya, els canvis al vostre compte de pagament i qualsevol altre ús o modificació no autoritzada del vostre compte MONEI. MONEI ni MONEI DIGITAL PAYMENTS SL no són responsables davant vostè i renuncia a qualsevol dret a presentar una reclamació contra nosaltres per les pèrdues que resultin de l'ús de credencials o robades per realitzar transaccions fraudulentes, llevat que aquestes pèrdues resultin de les accions salvatges o intencionals de MONEI. A més, ens reemborsarà íntegrament les pèrdues que incorrin en conseqüència de l'ús de credencials o robades o comptes.

També podem proporcionar-vos dades subjectives pel que fa a la possibilitat o probabilitat que una transacció pugui ser fraudulenta que requereixi acció o revisió per part vostra. Podem incorporar accions o inaccions per part vostra a qualsevol puntuació subjectiva en identificar futurs fraus. Vostè entén que li proporcionem aquestes dades per a la seva consideració, però que en última instància és responsable de qualsevol acció que decideixi realitzar o no en relació amb aquestes dades, i de proporcionar informació inexacta o incorrecta per a nosaltres. Vostè és l'únic responsable de qualsevol acció o inacció que prengui en base a aquestes dades.

4. Subministrament de dades de pagament en finalitzar

Durant 30 dies després de la finalització del vostre compte MONEI, podeu sol·licitar per escrit que proporcionem a un proveïdor de serveis de pagament alternatiu les Dades de Pagament relatives a les transaccions entre vós i els vostres Clients que teniu dret a rebre. Podem requerir que proporcioneu proves que el proveïdor de serveis de pagament alternatiu té sistemes i controls de seguretat adequats com a condició prèvia a la provisió de les dades de pagament. A més, per a les Dades de Pagament relatives a les transaccions amb targeta de pagament, el proveïdor de serveis de pagament ha de ser certificat PCI-DSS Nivell 1. La nostra obligació de complir amb una sol·licitud d'aquesta secció es limita en la mesura comercialment raonable, i podem retardar o rebutjar qualsevol sol·licitud si creiem que el proveïdor de serveis de pagament que heu identificat no té sistemes o controls de seguretat suficients per protegir les dades de pagament, que la integritat de les dades de pagament pot estar compromesa, o si les lleis o les normes de xarxa ens prohibeixen proporcionar les dades de pagament.

Secció E: Condicions legals addicionals

1. Dret a Modificar

Tenim el dret de canviar o afegir als termes d'aquest Acord en qualsevol moment, i de canviar, suprimir, interrompre o imposar condicions d'ús dels Serveis publicant aquests canvis al nostre lloc web o a qualsevol altre lloc web que mantenim o posseïm. Podem proporcionar-li avís de qualsevol canvi a través del Dashboard, per correu electrònic, o per altres mitjans. L'ús que feu dels Serveis, l'API o les Dades després que s'hagi produït un canvi, constitueix l'acceptació dels termes de l'Acord modificat. Podeu accedir a una còpia dels termes actuals d'aquest Acord al nostre lloc web en qualsevol moment. Podeu esbrinar quan es va canviar per última vegada aquest Acord marcant la data “Darrera actualització” a la part superior de l'Acord. Si no accepteu cap canvi en aquest Acord, heu de rescindir l'Acord tancant el vostre compte MONEI abans que el canvi tingui efecte (vegeu Cessament a la Secció 1.9 per a més detalls).

2. Assignació

No podeu assignar aquest Acord, cap dret o llicència concedida en aquest Acord, ni el funcionament del vostre compte MONEI a altres persones sense el nostre consentiment previ per escrit. Si voleu fer aquesta tasca, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Si donem el consentiment a la cessió, el cessionari es compromet a assumir tots els vostres drets i obligacions degudes per vosaltres relacionats amb la cessió, i ha d'acceptar complir els termes d'aquest Acord. MONEI pot assignar aquest Acord sense el seu consentiment ni cap altra restricció. Si fem una tasca, us proporcionarem un avís raonable.

3. Dret d'Auditoria

Si creiem que s'ha produït una violació de seguretat, fuites, pèrdues o compromís de dades en els vostres sistemes, lloc web o aplicació que afecti el compliment d'aquest Acord, és possible que us exigim que permeteu que un auditor de tercers aprovat per nosaltres per dur a terme una auditoria de seguretat dels vostres sistemes i instal·lacions. L'auditor emetrà un informe a nosaltres i als nostres Proveïdors de Serveis Financers.

4. Sense Agència; Serveis de Tercers

Llevat que s'indiqui expressament en aquest Acord, res d'aquest Acord serveix per establir una associació, una empresa conjunta o una altra relació d'agència entre vostè i nosaltres, o amb cap proveïdor de serveis financers. Cada part d'aquest Acord, i cada proveïdor de serveis financers, és un contractista independent. Llevat que un proveïdor de serveis financers estigui d'acord expressament, ni vostè ni nosaltres tenim la possibilitat d'unir un proveïdor de serveis financers a qualsevol contracte o obligació, i cap de les parts representarà que vostè o nosaltres tenim aquesta capacitat.

Podem fer referència o proporcionar accés a serveis, productes i promocions de tercers que utilitzen, integren o proporcionen serveis auxiliars als Serveis (“Serveis de Tercers”). Aquests Serveis de Tercers només es proporcionen per a la vostra comoditat i no constitueixen la nostra aprovació, aprovació o recomanació d'aquests Serveis de Tercers per a vostè. Accediu i utilitzeu qualsevol Servei de Tercers en funció de la vostra pròpia avaluació i sota el vostre propi risc. Vostè entén que l'ús de qualsevol Servei de Tercers no es regeix per aquest Acord. Si decidiu utilitzar un Servei de Tercers, sereu responsable de revisar, comprendre i acceptar els termes i condicions associats al seu ús. Reconeixem expressament tota responsabilitat i responsabilitat pel vostre ús de qualsevol Servei de Tercers. Recordeu també que quan utilitzeu un Servei de Tercers, la nostra Política de privadesa ja no està vigent. L'ús que feu d'un Servei de Tercers, inclosos els que tenen un enllaç al nostre lloc web, està subjecte a les condicions d'ús i polítiques de privadesa pròpies del Servei de Tercers.

5. Força Major

Cap de les parts no serà responsable dels retards en el processament o altres inprestacions causats per telecomunicacions, utilitat, fallades o fallades en els equips; lluites laborals, disturbis, guerra o atacs terroristes; incompliment dels nostres proveïdors o proveïdors, incendis o actes de la natura; o qualsevol altre esdeveniment sobre el qual el respectiu partit no té un control raonable. Tanmateix, res d'aquesta secció afectarà o excusarà els vostres passius ni la vostra obligació de pagar Tarifes, multes, disputes, devolucions, reemborsaments o devolucions en virtut d'aquest Acord.

6. La vostra responsabilitat per reclamacions de tercers contra nosaltres

Vostè es compromet a defensar MONEI, MONEI DIGITAL PAGAMENTS SL, els nostres afiliats, i els seus respectius empleats, agents i proveïdors de serveis (cadascun d'ells una “Entitat MONEI”) davant de qualsevol reclamació, demanda, pèrdua, responsabilitat, dany, acció o procediment (cadascun, una “Reclamació”) interposat per un tercer contra una Entitat MONEI, i vostè Accepteu reemborsar completament a les Entitats MONEI per qualsevol reclamació que resulti de: (i) l'incompliment de qualsevol disposició d'aquest Acord; (ii) qualsevol Tarifa, multes, disputes, reemborsaments, reemborsaments, devolucions o qualsevol altra responsabilitat que incorreguem que resulti del vostre ús dels Serveis de Pagament; (iii) mala conducta negligent o salvatge del vostre empleats, contractistes o agents; o (iv) relacions contractuals o altres entre vostè i els clients.

Nota important per als comerciants individuals: Si utilitzeu els serveis com a propietari únic, tingueu en compte que la Llei i els termes d'aquest Acord consideren que vostè i el seu negoci són legalment un i el mateix. Sou personalment responsable i responsable de l'ús que feu dels Serveis, el pagament de Comissions, Devolucions, Reemborsaments, Multes, pèrdues basades en disputes o fraus, o de qualsevol altra quantitat que deveu en virtut d'aquest Acord per no utilitzar Controls de Seguretat i per a totes les altres obligacions amb nosaltres i amb els vostres Clients. S'arrisca a la pèrdua financera personal si no paga les quantitats degudes. Si us plau, prengui el temps per llegir la nostra documentació i prendre les mesures adequades per protegir-se d'aquestes pèrdues.

7. Representacions i Garanties

En acceptar els termes d'aquest Acord, vostè manifesta i garanteix que: (a) vostè és elegible per registrar i utilitzar els Serveis i té l'autoritat per executar i complir les obligacions requerides per aquest Acord; (b) qualsevol informació que ens proporcioni sobre el seu negoci, productes o serveis és exacta i complet; (c) qualsevol Càrrecs representen una transacció per a productes, serveis o donacions permesos, i qualsevol informació relacionada descriu amb precisió la transacció; (d) complirà totes les seves obligacions amb els clients i resoldrà totes les disputes amb ells; (e) complirà totes les lleis aplicables a la vostra negoci i ús dels Serveis; (f) no utilitzaràs els Serveis de Pagament per a fins domèstics o de transmissió de diners entre iguals, o (excepte en el curs normal de negocis) Transaccions interempreses; i (g) no utilitzaràs el Servei, directament o indirectament, per a qualsevol empresa fraudulenta o il·legal, o per a interferir de qualsevol manera amb el funcionament normal del Servei.

8. No hi ha garanties

PROPORCIONEM ELS SERVEIS I IP MONEI “TAL QUAL” I “SEGONS ESTIGUI DISPONIBLE”, SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA EXPRESSA, IMPLÍCITA O LEGAL DE TÍTOL, COMERCIABILITAT, APTITUD PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR, NO INFRACCIÓ, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE GARANTIA O GARANTIA. CAP DADA, DOCUMENTACIÓ O QUALSEVOL ALTRA INFORMACIÓ PROPORCIONADA PER MONEI O OBTINGUDA PER VOSTÈ DE O A TRAVÉS DELS SERVEIS - JA SIGUI DE MONEI O D'UNA ALTRA ENTITAT MONEI, I SI O ORAL O ESCRITA - CREA O IMPLICA QUALSEVOL GARANTIA D'UNA ENTITAT MONEI PER A VOSTÈ.

VOSTÈ AFIRMA QUE CAP ENTITAT MONEI CONTROLA ELS PRODUCTES O SERVEIS QUE OFEREIX O VEN O QUE ELS SEUS CLIENTS COMPREN UTILITZANT ELS SERVEIS DE PAGAMENT. VOSTÈ ENTÉN QUE NO PODEM GARANTIR I RENUNCIEM A QUALSEVOL CONEIXEMENT QUE ELS SEUS CLIENTS POSSEEIXIN L'AUTORITAT PER, O COMPLETARAN QUALSEVOL TRANSACCIÓ.

LES ENTITATS MONEI renuncien a qualsevol coneixement, I NO GARANTIN: (a) l'exactitud, la fiabilitat o la correcció de les dades proporcionades a través dels serveis; (b) que els serveis compleixin les seves necessitats o requisits específics de negoci; (c) que els serveis estaran disponibles en qualsevol moment o ubicació, O FUNCIONARÀ DE manera ininterrompuda O SER SEGUR; (d) QUE MONEI CORREGIrà QUALSEVOL DEFECTES O ERRORS EN EL SERVEI, API, DOCUMENTACIÓ O DADES; O (e) QUE ELS SERVEIS SÓN LLIURE DE VIRUS O ALTRES CODI nociu. L'ÚS DE LES DADES QUE ACCEDIU O DESCARREGUEU A TRAVÉS DELS SERVEIS ES REALITZA SOTA EL VOSTRE PROPI RISC: SOU L'ÚNIC RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY A LA VOSTRA PROPIETAT, PÈRDUA DE DADES O QUALSEVOL ALTRA PÈRDUA QUE RESULTI D'AQUEST ACCÉS O DESCÀRREGA. VOSTÈ ENTÉN QUE LES ENTITATS MONEI NO FAN CAP GARANTIA PER A VOSTÈ PEL QUE FA ALS TEMPS DE PROCESSAMENT DE TRANSACCIONS O ELS HORARIS DE PAGAMENT.

RES D'AQUEST ACORD OPERA PER EXCLOURE, RESTRINGIR O MODIFICAR L'APLICACIÓ DE QUALSEVOL CONDICIÓ IMPLÍCITA, GARANTIA O GARANTIA, O L'EXERCICI DE QUALSEVOL DRET O REMEI, O LA IMPOSICIÓ DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT EN VIRTUT DE LA LLEI ON FER-HO: (A) CONTRAVENIR AQUESTA LLEI; O (B) FER QUE QUALSEVOL TERME D'AQUEST ACORD SIGUI NUL·LA.

9. Limitació de responsabilitat

En cap cas, cap Entitat MONEI serà responsable davant vostre dels danys indirectes, punitius, incidentals, especials, conseqüents o exemplars que resultin del vostre ús o incapacitat per utilitzar els Serveis o per la indisponibilitat dels Serveis, per la pèrdua de beneficis, danys personals o béns danys, o per qualsevol altre dany que es derivi de, en relació amb, o relacionats amb aquest Acord o l'ús que feu dels Serveis, fins i tot si aquests danys són previsibles, i si vostè o les Entitats MONEI han estat advertits de la possibilitat d'aquests danys. Les Entitats MONEI no són responsables i denegen la responsabilitat dels danys, danys o pèrdues que sorgeixin o relacionats amb la pirateria, manipulació o qualsevol altre accés o ús no autoritzat dels Serveis, el vostre Compte MONEI o Dades, o la vostra inutilització o implementació de mesures antifrau, els controls de seguretat o qualsevol altra mesura de seguretat de dades. Les Entitats MONEI rebutgen la responsabilitat de tota responsabilitat i danys causats per (a) l'accés o ús dels Serveis incompatible amb la Documentació; (b) qualsevol accés no autoritzat dels servidors, infraestructura o dades utilitzades en relació amb els Serveis; (c) interrupcions o cessament dels Serveis; (d) qualsevol error, virus o un altre codi nociu que es pugui transmetre als Serveis o a través dels Serveis; (e) qualsevol error, inexactituds, omissions o pèrdues en o a qualsevol Dades proporcionades; (f) contingut de tercers proporcionat per vostè; o (g) la conducta difamatòria, ofensiva o il·legal d'altres.

Accepteu limitar qualsevol responsabilitat addicional no renunciada o denegada per les Entitats MONEI en virtut d'aquest Acord als vostres danys directes i documentats; i accepteu que, en cap cas, aquesta responsabilitat superarà en conjunt l'import de les Comissions pagades per vosaltres a MONEI durant els tres mesos període immediatament anterior al fet que va donar lloc a la seva reclamació per danys i perjudicis.

Aquestes limitacions sobre la nostra responsabilitat envers vostè s'aplicaran independentment de la teoria legal en què es basa la seva reclamació, incloent contracte, danys (inclosa la negligència), responsabilitat estricta o qualsevol altra teoria o base.

10. Respondre a Processos Jurídics

MONEI pot respondre i complir amb qualsevol escrit de fitxer adjunt, gravamen, gravamen, citació, ordre judicial o un altre ordre legal (“Procés legal”) que creiem que és vàlid. Nosaltres o qualsevol proveïdor de serveis financers podem lliurar o mantenir fons o, d'acord amb els termes de la nostra Política de privadesa, qualsevol dada que es requereixi en aquest procés legal, fins i tot si vostè està rebent fons o dades en nom d'altres parts. Quan la llei ho permeti, farem esforços raonables per proporcionar-vos Avís d'aquest procés legal enviant una còpia a l'adreça de correu electrònic que tenim a la vostra disposició. MONEI no es fa responsable de les pèrdues, ja siguin directes o indirectes, que pugui incórrer com a conseqüència de la nostra resposta o compliment d'un Procés Legal.

11. Resolució de conflictes; Acord d'Arbitrar

a Arbitratge vinculant: Qualsevol controvèrsia, controvèrsia o reclamació derivada o relacionada amb aquest contracte, inclosa la formació, interpretació, incompliment o resolució del mateix, incloent si les reclamacions afirmades són arbitràbles, serà referida i finalment determinada per l'arbitratge d'acord amb les JAMS Normes d'Arbitratge Internacional. El tribunal estarà format per un únic àrbitre. El lloc de l'arbitratge serà Màlaga, Espanya. L'idioma que s'utilitzarà en el procediment arbitral serà el castellà. La sentència sobre l'adjudicació dictada per l'àrbitre pot ser entregada per qualsevol tribunal amb jurisdicció.

Aquest Acord i els drets de les parts en virtut d'aquest document es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis d'Irlanda, exclusives de conflictes o d'elecció de les normes legals. Res d'aquest apartat no impedirà que les parts busquin recursos provisionals en ajuda d'arbitratge d'un tribunal de jurisdicció corresponent.

Qualsevol de les parts pot començar l'arbitratge proporcionant a JAMS i l'altra part a la disputa una demanda escrita d'arbitratge, establint el tema de la disputa i el relleu sol·licitat.

b Servei de Procés: Cada part consent de manera irrevocable i incondicional el servei del procés a través del servei personal a la seva seu corporativa, domicili social o domicili principal (per a persones físiques o propietaris únics). Res d'aquest Acord afectarà el dret de cap de les parts a servir el procés de qualsevol altra manera permès per la Llei.

c. renúncia a classe: en la mesura permesa per la Llei, cadascuna de les parts accepta que qualsevol controvèrsia derivada o en relació amb aquest Acord, ja sigui en l'arbitratge o en els tribunals, es durà a terme només de forma individual i no en una classe, acció consolidada o representativa. Si per alguna raó una reclamació o controvèrsia procedeix als tribunals en lloc d'arbitratge, cada part renuncia de manera conscient i irrevocable a qualsevol dret de judici per jurat en qualsevol acció, procediment o reconvenció sorgida o relacionada amb aquest Acord o qualsevol de les transaccions contemplades entre les parts.

d Lliurament d'un premi: Amb subjecció a les limitacions de responsabilitat identificades en aquest Acord, els àrbitres designats podran atorgar danys monetaris i qualsevol altre mitjà permès per la Llei. En prendre una determinació, l'àrbitre no tindrà l'autoritat per modificar cap terme o disposició d'aquest Acord. L'àrbitre lliurarà una decisió escrita raonada pel que fa a la disputa (el “Premi”) a cada part, que actuarà puntualment d'acord amb el Premi. Qualsevol premi (inclosos els remeis provisionals o finals) pot ser confirmat o executat per qualsevol tribunal que tingui jurisdicció sobre qualsevol de les parts o els seus béns. La decisió de l'àrbitre serà ferma i vinculant per a les parts, i no serà objecte de recurs o revisió.

e Taxes: Cada part avançarà la meitat dels honoraris i despeses de l'àrbitre, els costos de l'assistència del reporter judicial a l'audiència d'arbitratge i els costos de la instal·lació d'arbitratge. En qualsevol arbitratge derivat o relacionat amb aquest Acord, l'àrbitre adjudicarà a la part dominant, si escau, els costos i honoraris dels advocats raonablement incorreguts per la part dominant en relació amb aquells aspectes de les seves reclamacions o defenses en què prevalgui, i qualsevol adjudicació oposada de costos i Els premis de les comissions dels advocats seran compensats.

f. confidencialitat: Les parts mantindran el caràcter confidencial del procediment d'arbitratge, l'audiència i el premi, llevat que sigui necessari per preparar o dur a terme l'audiència arbitral sobre els mèrits, o llevat que sigui necessari en relació amb una sol·licitud judicial de remei preliminar, o la confirmació d'un Premi o la seva execució, o llevat que ho requereixi el contrari per les lleis aplicables. Les parts, els testimonis i l'àrbitre tractaran com a confidencials i no revelaran a cap tercera persona (que no siguin testimonis o experts) cap documental o altra prova produïda en qualsevol arbitratge aquí, excepte en el que exigeix la Llei o excepte si aquesta evidència es va obtenir del domini públic o va ser d'una altra manera s'obté independentment de l'arbitratge.

g Conflicte de Normes: En el cas d'un conflicte entre les disposicions d'aquesta Secció 5.11.g i les normes que regulen l'arbitratge identificades a la Secció 5.11.a, prevaldran les disposicions d'aquest apartat 5.11.g. Si alguna disposició d'aquest acord per arbitrar es considera nul·la o inaplicable, es mantindrà en la mesura mínima exigida per la Llei i totes les altres disposicions seguiran sent vàlides i exigibles.

12. Acord complet

Aquest Acord i totes les polítiques i procediments que s'incorporen per referència constitueixen l'acord íntegre entre vostè i MONEI per a la prestació i ús dels Serveis. Llevat que s'indiqui expressament el contrari en un escrit realitzat entre vostè i MONEI, aquest Acord prevaldrà sobre qualsevol política o acord conflictiu per a la prestació o ús dels Serveis. Aquest Acord estableix els vostres remeis exclusius pel que fa als Serveis. Si alguna disposició o part d'aquest Acord es considera invàlida o inaplicable en virtut de la Llei, es reformarà i interpretarà per assolir els objectius d'aquesta disposició en la major mesura possible, i totes les disposicions restants continuaran en ple vigor i efecte.

13. Supervivència

Totes les disposicions d'aquest Acord que donin lloc a l'obligació contínua d'una part sobreviuran a la finalització d'aquest Acord, incloses, entre d'altres, les seccions 1.2 (“La vostra relació amb els vostres clients”), 1.5 (“Impostos i altres despeses”), 1.6 (“Limitacions de servei, activitats prohibides i controls de seguretat “), 1.7 (“sospita d'ús no autoritzat o il·legal”), 1.8 (“Divulgació i avisos; Consentiment de signatura electrònica”), 1.9.b (“Efectes de la terminació”), 2.2 (“Propietat de MONEI IP”), 3.6 (“Mètodes de pagament específics”), 3.7 (“Calendari de transferències i pagaments”), 3.8 (“Compensació de fons i reserves”), 3.9 (Seguretat Interessos, cobrament i drets de compensació”), 3.10 (“Reconciliació i notificació d'errors”), 3.11 (“Comptes latents”), 4.3 (“Controls de seguretat i frau”), 4.4 (“Transferència de dades de pagament després de la finalització”), 5.4 (“Sense agència; Serveis de Tercers”), 5.5 (“Força major”), 5.6 (“La vostra responsabilitat per a tercers Reclamacions contra nosaltres”), 5.7 (“Representacions i garanties”), 5.8 (“Sense garanties”), 5.9 (“Limitació de responsabilitat”), 5.10 (“Resposta al procés legal”), 5.11 (“Resolució de conflictes; Acord d'Arbitrar”), 5.12 (“Acord complet”) i 5.13 (“Supervivència”); i qualsevol termes relacionats en l'acord.

Això és tot! Has arribat al final. Gràcies per dedicar el temps a conèixer les Condicions del Servei MONEI.

MONEI disposa de 3 oficines 2 d'elles a Europa i una als EUA.

MONEI DIGITAL PAYMENTS SL

Palestina, 1
29007 - Malaga
Spain

Pujades, 100
08010 - Barcelona
Catalunya